Legres publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för det första kvartalet 2021. Nettoomsättningen uppgick till 173,5 mkr (173,8) och rörelseresultatet till 1,5 mkr (4,3).

- Under kvartalet fortsatte Sergelkoncernen att påverkas av Covid 19-pandemin och av de negativa konsekvenser som följer att ett delvis nedstängt samhälle. Vi lyckades dock hålla i tillväxttakten som är i nivå med motsvarande kvartal 2020. Vi förbereder oss nu för en normalisering med ett samhälle och affärsklimat som inte är hämmat av pandemin. Förutsättningarna för att växa är goda med successivt förbättrade system, ett ökat kundfokus inom hela företaget och en företagskultur som stödjer oss i vår förändringsresa, säger Isak Åsbrink, vd på Legres.

SAMMANFATTNING JANUARI – MARS 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 173,5 (173,8)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1,5 (4,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -13,5 (-10,8)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -17,9 (-21,0)

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 28  maj 2021 kl. 08.30.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 320 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Isak Åsbrink vd, +46704440047,
isak.asbrink@sergel.com