Press

Press & Investor Relations – Legres AB (publ)

2024/05/28 12:30

Legres publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2024

2024/04/23 16:00

Legres AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

2024/02/28 09:00

Legres publicerar bokslutskommuniké för helåret 2023

2023/11/28 09:30

Legres publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

2023/08/30 07:00

Legres ökar resultatet under det andra kvartalet 2023

2023/08/01 15:20

Legres AB (publ) publishes a prospectus and applies for admission to trading bonds on the corporate bond list of Nasdaq Stockholm

2023/06/15 09:00

Legres AB (publ) successfully issues new senior secured bonds

2023/06/12 06:30

Legres AB (publ) contemplates issuance of senior secured bonds and provides financial forecast for Q2 2023 result

2023/06/09 07:00

Legres AB (publ) has secured committed financing for a total refinancing of its senior secured bonds due for payment in July 2023

2023/05/08 06:30

Legres ökar resultatet under det första kvartalet 2023

2023/04/28 08:00

Legres AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

2023/04/24 09:00

Legres publicerar en finansiell uppdatering för Q1 2023

2023/02/28 08:30

Legres publicerar bokslutskommuniké för helåret 2022

2022/11/28 11:00

Legres ökar resultatet under det tredje kvartalet 2022

2022/09/26 15:00

Laila Svahn har utsetts till ny vd för Sergel Kredittjänster

2022/08/29 11:00

Legres publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022

2022/07/12 06:00

Sergel Kredittjänster AB förlänger avtal med större partner

2022/06/22 12:30

Legres AB (publ) erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

2022/06/16 07:00

Legres AB (publ) kompletterar pågående skriftligt förfarande avseende obligationsvillkoren

2022/05/27 06:00

Legres AB (publ) söker godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren och offentliggör ett utbyteserbjudande samt finansiell prognos

2022/05/10 08:30

Legres AB (publ) publicerar en bolagspresentation och arrangerar investerarmöten

2022/04/29 12:15

Legres publicerar delårsrapport för första kvartalet 2022

2022/04/27 13:45

Legres AB (publ) publicerar årsredovisning 2021

2022/03/31 08:00

Klaus Reimer utses till ny vd för Legres AB

2022/03/25 13:00

Sergel Group rekryterar Martin Koch som ny CITO

2022/02/25 11:00

Legres publicerar bokslutskommuniké för helåret 2021

2021/11/26 11:30

Legres publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

2021/08/27 07:00

Legres publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021

2021/05/28 06:30

Legres publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

2021/04/22 07:06

Legres AB (publ) publicerar årsredovisning 2020

2021/02/26 07:30

Legres publicerar bokslutskommuniké för helåret 2020

2021/02/05 07:00

Erik Wennhall är ny tillförordnad vd för Sergel Kredittjänster

2021/01/28 15:30

Legres obtains approval of the written procedure in respect of its SEK 550 million senior secured floating rate notes due 2022

2021/01/15 11:00

Legres initiates a written procedure in respect of its SEK 550 million senior secured floating rate notes due 2022

2020/11/27 11:00

Legres publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2020

2020/08/28 13:30

Legres publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2020

2020/05/29 06:00

Legres publicerar delårsrapport för första kvartalet 2020

2020/04/30 06:00

Legres AB (publ) publicerar årsredovisning 2019

2020/04/22 11:10

Sergel Kredittjänster varslar p.g.a. upphörande av leveranser till större kund

2020/02/28 07:00

Legres publicerar bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2019

2019/11/29 09:00

Legres publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2019

2019/08/29 14:30

Legres publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2019

2019/08/21 10:30

Legres AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

2019/07/01 11:00

Legres AB (publ) bekräftar att villkoret för inlösen avseende sina 490 000 000 SEK seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta med ISIN SE0010023572 är uppfyllt

2019/06/13 15:00

Legres emitterar ett obligationslån om 550 Mkr

2019/05/28 15:20

Legres publicerar delårsrapport för första kvartalet 2019

2019/04/11 15:00

Legres AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

2019/03/11 12:30

Ledningsförändringar i Sergelkoncernen

2019/02/28 16:00

Legres publicerar bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2018

2018/11/29 14:00

Legres publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2018

2018/08/29 10:00

Legres ökar resultatet under andra kvartalet 2018

2018/08/20 13:00

Isak Åsbrink blir ny VD för Legres AB

2018/05/30 14:30

Legres AB (publ) publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2018

2018/04/30 13:00

Legres AB publicerar årsredovisning för 2016-10-06 – 2017-12-31

2018/04/25 12:00

Per Örtlund har utsetts till t.f. finanschef i Legres

2018/02/28 12:00

Legres AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2017

2017/11/29 12:00

Legres AB (publ) publishes interim report for the third quarter of 2017

2017/11/15 12:30

Sergel Kredittjänster tecknar avtal med Tele2

2017/11/07 12:30

Legres AB (publ) appoints Adnan Hadziosmanovic as new CFO

2017/08/24 14:00

Legres AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Archived reports & press

Here you will find our archived interim and annual reports as well as old press releases:
Archived reports

About Legres

Legres AB (publ), was incorporated on 6 October 2016 and is a Swedish public limited liability company operation under the laws of Sweden with reg.no. 559085-4773. In accordance with the articles of association of Legres AB (publ) adopted on 27 April 2017, the object is to serve as a parent company for a group of companies conducting invoice services, credit reports, debt collection, legal business and other activities related thereto, in Sweden as-well as abroad. Legres AB (publ), the Parent Company of Sergel Kredittjänster AB, Sergel Oy, Sergel AS and Sergel A/S has issued a Senior Secured Callable Floating Rate Bonds of a nominal amount of 440 000 000 SEK. You find the terms and conditions below.

Download the PDF

On August 21, 2019 Legres AB (publ) received the decision from Finansinspektionen to register the prospectus. The decision and the prospectus is presented below.

Prospectus Legres AB 20230801

Prospectus Legres AB 20190821

Decision FI (7594011)

Legres registreringsbevis

Legres bolagsordning

Legres interim report Q2 2023

Board of directors

Ewa Glennow (Chairperson)
Klaus Reimer (Managing director)
Per Örtlund

Members of the board can be reached at the company address is Box 26134, 100 41 Stockholm and the Company’s headquarters is located at Adolf Fredriks kyrkogata 8, 111 37 Stockholm with telephone number 010-495 10 00.