Legres publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2019

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för det andra kvartalet 2019. Nettoomsättningen uppgår till 205,3 mkr (199,5 mkr, Q2 2018). Rörelseresultatet uppgår till 20,5 mkr (58,9 mkr Q2 2018).

-   Vi levererar en tillväxt och ett resultat i nivå med budget och bolaget växer. Kostnadsmassan ökar enligt plan beroende på investeringar i verksamheten samtidigt som vi inte gynnas av de extraordinära intäkter som vi hade under Q2 2018, säger Isak Åsbrink, vd på Legres.

SAMMANFATTNING: APRIL – JUNI 2019 JÄMFÖRT MED APRIL - JUNI 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 205,3 (199,5)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 20,5 (58,9)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 2,7 (33,0)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 15,5 (-3,4)

SAMMANFATTNING: JANUARI – JUNI 2019 JÄMFÖRT MED JANUARI - JUNI 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 416,9 (392,2)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 42,9 (74,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 8,5 (33,4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 25,8 (40,4)

__________________________________________________________________________________

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnas för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 16.30.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 350 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt SMS- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Tiina Salum-Dömstedt, CFO +46 70 343 05 08, tiina.domstedt@sergel.com