Ledningsförändringar i Sergelkoncernen

Vd för Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Peter Storåkers och vd för Sergel A/S i Danmark, Johan Bille slutar som dotterbolagschefer inom Sergelkoncernen för att söka nya utmaningar.

-  Peter och Johan har arbetat under många år inom Sergelkoncernen och vi önskar dem lycka till i framtiden, säger Isak Åsbrink, vd för Legres AB.

Isak Åsbrink har utsetts till tillförordnad vd i Sergel Kredittjänster AB, vid sidan av sin tjänst som vd i moderbolaget Legres AB. I Danmark har Sven O. Ingebretsen utsetts till tillförordnad vd för Sergel A/S, vid sidan av sin tjänst som vd för Sergel Norge AS.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 11 mars 2019 kl. 13.30.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 350 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt SMS- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Anders Karlström, informationschef, +46 707353677, anders.karlstrom@marginalen.se