Legres publicerar bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2019

Legres AB (publ) har idag publicerat bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2019. Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgår till 205,6 mkr (220,1). Rörelseresultatet uppgår till 35,3 mkr (38,9).

Sammanfattning fjärde kvartalet 2019

Nettoomsättningen uppgick till 205,6 mkr (220,1)
Rörelseresultatet uppgick till 35,3 mkr (38,9)
Resultat efter skatt uppgick till 7,0 mkr (16,6)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 69,4 mkr (-6,8)

Sammanfattning januari – december 2019

Nettoomsättningen uppgick till 825,7 mkr (825,4)
Rörelseresultatet uppgick till 113,0 mkr (136,9)
Resultat efter skatt uppgick till 11,6 mkr (57,6)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 84,1 mkr (41,7)

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08.00.

Fakta om Legres AB (publ)
Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 420 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt SMS- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Tiina Domstedt, CFO +46 70 343 05 08, tiina.domstedt@sergel.com