Per Örtlund har utsetts till t.f. finanschef i Legres

Per Örtlund har, vid sidan om positionen som vice VD i Marginalen AB, utsetts till tillförordnad finanschef i Legres i samband med att Adnan Hadziosmanovic lämnar sin tjänst för att bli finanschef i Marginalen Bank.

Per Örtlund har lång och bred erfarenhet både som ekonomi- och finanschef och har arbetat inom Marginalenkoncernen sedan 2002.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 14.00.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden som förvärvades av Marginalen Group i juni 2017. Koncernen har cirka 350 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och clearinghousetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Anders Karlström, informationschef, +46 707353677, anders.karlstrom@marginalen.se