Legres publicerar bokslutskommuniké för helåret 2023

Legres AB (publ) har idag publicerat bokslutskommuniké för helåret 2023. Rörelseresultatet för helåret ökar till 43,1 mkr (40,1) medan nettoomsättningen uppgår till 689,9 mkr (701,5). Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgår till 163,9 mkr (178,2) och rörelseresultatet till -3,7 mkr (3,2).

- Vi lyckas öka rörelseresultatet för helåret trots att nettoomsättningen minskar något. Detta visar att vi har förmåga att anpassa såväl verksamheten som kostnaderna efter en snabbt föränderlig omvärld. Under fjärde kvartalet ser vi något lägre inkassovolymer vilket påverkar rörelseresultatet. Samtidigt har vi lagt en offensiv strategi för 2024, vilket ger oss goda förutsättningar för en stabil tillväxt framöver, säger Klaus Reimer, vd på Legres.

OKTOBER - DECEMBER 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 163,9 mkr (178,2)
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,7 mkr (3,2)
  • Resultat efter skatt uppgick till -28,2 mkr (-25,0)
  • Periodens totalresultat uppgick till -46,3 mkr (-20,7)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,1 mkr (21,5)

JANUARI – DECEMBER 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 689,3 mkr (701,5)
  • Rörelseresultatet uppgick till 43,1 mkr (40,1)
  • Resultat efter skatt uppgick till -49,5 mkr (-39,4)
  • Årets totalresultat uppgick till -63,1 mkr (-5,8)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,4 mkr (56,6)

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 28 februari kl 10.00.

 

Fakta om Legres AB (publ)
Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har 281 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

 

För ytterligare information kontakta:
Klaus Reimer vd, +45 40 99 55 25, klaus.reimer@sergel.com