Legres publicerar delårsrapport för första kvartalet 2022

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för det första kvartalet 2022. Nettoomsättningen ökar under det första kvartalet till 185,7 mkr (173,5, Q1 2021) och rörelseresultatet ökar till 15,3 mkr (1,5).

- Det är med stor entusiasm, glädje och stolthet som jag som nytillträdd vd rapporterar det första kvartalets utveckling för 2022. Vi inleder året starkt och presenterar såväl förbättrade resultat som ökade intäkter, mycket tack vare ett målmedvetet arbete med våra fokusområden från min företrädare Isak Åsbrink, som tillsammans med ledningen och alla kompetenta medarbetare har lagt grunden för Sergelkoncernens goda utveckling under kvartalet, säger Klaus Reimer, vd på Legres.
 

JANUARI – MARS 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 185,7 (173,5)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 15,3 (1,5)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -2,2 (-13,5)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 32,1 (-17,9)
     

Legres AB (publ) har mandaterat ABG Sundal Collier AB som finansiell rådgivare för att utvärdera refinansieringsmöjligheter för sin befintliga utestående seniora säkerställda obligation (ISIN: SE0012729010) med sista inlösendag den 9 juli 2022.

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 29 april 2022 kl.14.15.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 330 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Klaus Reimer vd, +4540995525, klaus.reimer@sergel.com