Legres publicerar bokslutskommuniké för helåret 2021

Legres AB (publ) har idag publicerat bokslutskommuniké för helåret 2021. Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 189,8 mkr (181,7) och rörelseresultatet till 24,3 (29,9).

- Vi avslutar året starkt med en stabil organisk tillväxtökning som till stor del beror på en positiv utveckling inom vårt affärsområde Connect i Sverige. Samtidigt påverkades helåret av pandemin med en lägre affärsaktivitet hos många av våra kunder, ett mönster som vi dock bedömer kommer att brytas i takt med att restriktionerna i Norden tas bort. Sammantaget skapar detta goda marknadsutsikter för Sergel framöver, säger Isak Åsbrink, vd på Legres.

SAMMANFATTNING OKTOBER – DECEMBER 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 189,8 mkr (181,7)
  • Rörelseresultatet uppgick till 24,3 mkr (29,9)
  • Resultat efter skatt uppgick till -9,1 mkr (13,6)
  • Periodens totalresultat uppgick till -6,0 mkr (11,1)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,9 mkr (34,9)

SAMMANFATTNING JANUARI – DECEMBER 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 701,3 mkr (728,8)
  • Rörelseresultatet uppgick till 34,4 mkr (78,7)
  • Resultat efter skatt uppgick till -39,1 mkr (17,7)
  • Periodens totalresultat uppgick till -23,8 (2,1)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,5 mkr (77,5)

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 25 februari 2022 kl.12.00.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 330 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Isak Åsbrink vd, +46704440047,
isak.asbrink@sergel.com