Legres publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för det tredje kvartalet 2021. Nettoomsättningen uppgick under det tredje kvartalet till 165,9 mkr (185,6, Q3 2020) och rörelseresultatet till 0,7 mkr (27,9).

- Koncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet påverkas fortsättningsvis av förlusten av kundreskontraavtalet med Telia samt lagändringen i Norge. Utvecklingen vägs till viss del upp av en fortsatt stark utveckling för produktområdet Connect (betal- och meddelandetjänster) samt en stark tillväxt inom inkasso i Sverige. Under kvartalet tecknades ett antal kundkontrakt som kommer att ha en positiv påverkan på utvecklingen framöver, säger Isak Åsbrink, vd på Legres.

SAMMANFATTNING JULI - SEPTEMBER 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 165,9 (185,6)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 0,7 (27,9)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -12,8 (10,7)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 13,4 (21,0)

JANUARI - SEPTEMBER 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 511,5 (547,1)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 10,0 (48,8)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -29,9 (4,1)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 6,6 (42,6)

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 26 november 2021 kl.12.30.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 351 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Isak Åsbrink vd, +46704440047,
isak.asbrink@sergel.com