Legres publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för det tredje kvartalet 2019. Nettoomsättningen uppgår till 203,2 mkr (213,1 mkr, Q3 2018). Rörelseresultatet uppgår till 34,8 mkr (23,4 mkr Q3 2018).

- För varje kvartal ser vi hur det nya Sergel med ett gemensamt nordiskt erbjudande tar form och växer sig allt starkare. Trots ett stort fokus på internt arbete, IT-investeringar och på att forma vår nya företagskultur så förbättrar vi rörelseresultatet jämfört med motsvarande kvartal 2018, säger Isak Åsbrink, vd på Legres.

SAMMANFATTNING: JULI – SEPTEMBER 2019 JÄMFÖRT MED JULI - SEPTEMBER 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 203,2 (213,1)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 34,8 (23,4)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -3,9 (7,5)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -11,9 (7,9)

SAMMANFATTNING: JANUARI – SEPTEMBER 2019 JÄMFÖRT MED JANUARI - SEPTEMBER 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 620,1 (605,3)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 77,7 (98,0)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 4,6 (41,0)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 14,7 (48,3)

__________________________________________________________________________________

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 10.00.

 

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 380 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt SMS- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Tiina Salum-Dömstedt, CFO +46 70 343 05 08, tiina.domstedt@sergel.com