Legres publicerar delårsrapport för första kvartalet 2020

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för det första kvartalet 2020. Nettoomsättningen uppgick till 173,8 mkr (211,6 mkr). Rörelseresultatet uppgick till 4,3 mkr (22,4 mkr). Kvartalets finansiella utveckling påverkas framför allt av att en av Sergels kunder valde att senarelägga utskick av ett stort antal inkassoärenden på grund av ett systembyte, vilket påverkade såväl resultat som intäktsutvecklingen.

- Våra nyckeltal påverkas av en oförutsedd händelse utanför vår kontroll. Verksamheten utvecklas i övrigt enligt plan med ett stort fokus på att anpassa oss efter de nya förutsättningar som är följden av Covid-19, säger Isak Åsbrink, vd på Legres.

SAMMANFATTNING JANUARI – MARS 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 173,8 (211,6)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 4,3 (22,4)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -10,8 (5,8)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -21,0 (10,3)

__________________________________________________________________________________

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 29 maj 2020 kl.8.00.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 410 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Isak Åsbrink vd, +46704440047,
isak.asbrink@sergel.com