Legres AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Årsredovisningen, som även innehåller en hållbarhetsrapport, finns på sergel.com. Vid den extra bolagsstämman i Legres AB (publ) den 11 april 2019 utsågs Isak Åsbrink till ny styrelseledamot i samband med att Charlotte Strandberg lämnar styrelsen på egen begäran.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 11 april 2019 kl. 17.00.

Fakta om Legres AB (publ)
Legres AB (publ) är moderbolag för Sergel Group. Koncernen har cirka 350 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, kundreskontra- och inkassotjänster samt betal- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Tiina Salum-Dömstedt, CFO +46 70 343 05 08, tiina.domstedt@sergel.com