Erik Wennhall är ny tillförordnad vd för Sergel Kredittjänster

Erik Wennhall har utsetts till tillförordnad vd på Sergel Kredittjänster AB. Han kommer närmast från en tjänst som VD för digital matchning på Lernia och innan det var han divisionschef för bemanning på Lernia. Erik har gedigen erfarenhet från att leda förändrings- och tillväxtresor för stora och mellanstora företag.

- Vi är mycket nöjda över att Erik Wennhall börjar som vd på Sergel Kredittjänster i Sverige. Bolaget befinner sig i en stark förändringsfas och Eriks goda ledaregenskaper tillsammans med hans förmåga att skapa utveckling och tillväxt gör att han passar väl in i rollen som ny vd, säger Isak Åsbrink, vd på Legres.

Erik har sedan 2014 arbetat inom Lerniakoncernen på koncernledningsnivå och varit med och tredubblat den verksamhet han ansvarat för. Innan dess hade han det operativa ansvaret på StudentConsulting, ett av Sveriges största bemanningsföretag med 10 000 konsulter. Erik har även haft flera befattningar inom MTG-koncernen, bland annat för VIASAT i Baltikum där han lyckades vända en negativ utveckling till ökad tillväxt och lönsamhet. 

Erik tillträder sin tjänst 2021 02 08 och i samband med detta avgår vd Anders Blomberg, som vi önskar lycka till framöver. 

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 350 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Isak Åsbrink vd, +46704440047, 
isak.asbrink@sergel.com