Legres ökar resultatet under andra kvartalet 2018

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för det andra kvartalet 2018. Rörelseresultatet ökar till 58,9 mkr (15,7 mkr). En ökning som framförallt  beror på en mycket god utveckling i Norge och Finland, men även på positiva engångseffekter på 23,1 mkr från omräkning av bolagets pensionsskuld.

- Jag är mycket nöjd över utvecklingen under det andra kvartalet. Vi ser hur tidigare tecknade kundavtal nu börjar ge betydande tillskott till bolagets resultatutveckling. Separationen från Telia är även helt avslutad och nu väntar en period av fortsatta investeringar ibland annat digital infrastruktur, säger Charlotte Strandberg, vd i Legres.

Sammanfattning andra kvartalet 2018 jämfört med första kvartalet 2018

  • Rörelseresultatet för perioden ökade till 58,9 mkr (15,7)
  • Resultat efter skatt ökade till 33.0 mkr (0,4)
  • Nettoomsättningen ökade till 199,5 mkr (192,7)
  • EBITDA ökade till 70,8 mkr (27,3)

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 12.00.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden som förvärvades av Marginalen Group i juni 2017. Koncernen har cirka 350 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och clearinghousetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Strandberg, CEO, +46 70 211 4560, charlotte.strandberg@marginalen.se