Laila Svahn har utsetts till ny vd för Sergel Kredittjänster

Laila Svahn har utsetts till ny vd för Sergel Kredittjänster AB i Sverige. Hon kommer närmast från en tjänst som COO inom bolaget. Laila har bred branscherfarenhet och har under lång tid haft ledande positioner inom kredithanteringsbranschen. Laila tillträder sin tjänst den 1 oktober 2022.

- Vi är mycket nöjda över att Laila Svahn börjar som vd för Sergel Kredittjänster. Hennes breda erfarenhet från kredithanteringsbranschen tillsammans med goda ledaregenskaper och ett starkt personligt engagemang är viktiga egenskaper när Sergel Kredittjänster nu tar nästa steg i sin utveckling på den svenska marknaden, säger Klaus Reimer, vd för Legres, som är moderbolag till Sergel Kredittjänster.

Laila har arbetat inom Sergelkoncernen sedan 2018 och haft roller som COO för Sergel Group (med ansvar för bland annat strategisk planering, affärsutveckling och förändringsarbete) och Head of Debt Collection Nordic. Innan dess hade Laila under drygt 20 års tid flera olika befattningar inom Intrum, bland annat som Head of Operational Excellence Northern Europe, Deputy Managing Director för Nederländerna och Head of Innovation Management & Business Development i Sverige.

- Jag vill även tacka avgående vd Erik Wenhall för ett mycket bra samarbete. Erik har med stor entusiasm utvecklat Sergel Kredittjänster till att bli en utmanare på den svenska marknaden samtidigt som såväl tillväxt som resutat haft en positiv utveckling, säger Klaus Reimer, vd för Legres, som är moderbolag till Sergel Kredittjänster.

För ytterligare information kontakta:

Klaus Reimer vd, +45 40 99 55 25, klaus.reimer@sergel.com

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 330 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.