Legres AB (publ) publicerar årsredovisning 2021

Legres årsredovisning, som även innehåller en hållbarhetsredovisning, finns nu tillgänglig på sergel.com/investor-relations/

Fakta om Legres AB (publ)
Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 350 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kreditbeslut, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 15.45.


För ytterligare information kontakta:
Klaus Reimer, vd Legres, +4540995525, klaus.reimer@sergel.com
Anders Karlström, presschef Legres, +46707353677