Sergel Kredittjänster AB förlänger avtal med större partner

Legres AB:s (publ) dotterbolag Sergel Kredittjänster AB förlänger avtal med Telia Company.

Sergel har förlängt avtal med Telia Company avseende traditionella inkassoärenden och kreditinformation till och med 2023-12-31. 

- Det är positivt för Sergel att vi kunnat förlänga detta avtal och därmed bl.a. stärkt relationen med en av våra största partners. Samarbetet har kontinuerligt moderniserats och optimerats vilket går i linje med Sergels ändamål om att skapa möjligheter för människor och företag, säger Klaus Reimer, VD i Legres.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2022 kl.8.00.

Fakta om Legres AB (publ)
Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 420 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt SMS- och meddelandetjänster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Reimer (CEO), tel: +45 40 99 55 25, e-mail: klaus.reimer@sergel.com