Legres publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för det andra kvartalet 2021. Nettoomsättningen uppgick under det andra kvartalet till 172,1 mkr (173,5) och rörelseresultatet till 7,8 mkr (16,6).

- Trots en pandemi som påverkar våra inkommande volymer och den norska lagändringen som innebär sänkta inkassoavgifter så visar vi ett positivt rörelseresultat för det andra kvartalet. Vårt affärsområde Connect fortsätter att gynnas av förändrade arbetssätt under pandemin och växer med ett stort inflöde av nya kunder, säger Isak Åsbrink, vd på Legres.

SAMMANFATTNING APRIL – JUNI 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 172,1 (187,7)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 7,8 (16,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -3,6 (4,2)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 11,4 (42,6)

JANUARI – JUNI 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 345,6 (361,5)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 9,3 (20,9)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -17,1 (-6,6)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -6,5 (21,6)

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 09.00.

Fakta om Legres AB (publ)
Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 351 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Isak Åsbrink vd, +46704440047,
isak.asbrink@sergel.com