Legres publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2020

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för det andra kvartalet 2020. Nettoomsättningen uppgick till 187,7 mkr (205,3) och rörelseresultatet till 16,6 mkr (20,5). Kvartalets finansiella utveckling påverkas, precis som förra kvartalet, av att en av Sergels kunder valde att senarelägga utskick av ett stort antal inkassoärenden på grund av ett systembyte.

- Minskningen i omsättning slår inte igenom fullt ut på resultatet tack vare en god kostnadskontroll. Det är också glädjande att såväl nettoresultatet som kassaflödet ökar och att vi nu framgångsrikt rullar ut vår nya tekniska plattform på marknad efter marknad. Sammantaget skapar detta goda förutsättningar för att ytterligare förädla våra tjänster och därmed stärka positionen som en av de ledande nordiska aktörerna med ett samlat och kundnära erbjudande, säger Isak Åsbrink, vd på Legres.

SAMMANFATTNING APRIL – JUNI 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 187,7 (205,3)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 16,6 (20,5)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 4,2 (2,7)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 42,6 (15,5)

SAMMANFATTNING JANUARI – JUNI 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 361,5 (416,9)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 20,9 (42,9)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -6,6 (8,5)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 21,6 (25,8)

I april varslade Sergel Kredittjänster i Sverige cirka 70 medarbetare som ett resultat av att avtalet om leverans av reskontraadministration och kundtjänst till Telia Company upphör från och med 1 oktober 2020. Cirka 40 personer kommer att få sluta till följd av varslet. Denna förändring påverkar inte Sergels övriga leveranser av tjänster till Telia Company. 

- Vi kommer att göra vad vi kan för att stödja de medarbetare som omfattas av varslet, samtidigt som vi fokuserar på att öka tillväxten inom övriga affärsområden. Ett arbete som underlättas av den snabba digitala utvecklingen inom Sergel och de nya synergieffekter som uppstår som en följd av denna, säger Isak Åsbrink, vd på Legres.

__________________________________________________________________________________

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra
enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 15.30.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 430 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Isak Åsbrink vd, +46704440047,
isak.asbrink@sergel.com