Sergel Kredittjänster varslar p.g.a. upphörande av leveranser till större kund

Legres AB:s (publ) dotterbolag Sergel Kredittjänster varslar idag upp till 70 medarbetare. Bakgrunden är att Sergels avtal och leverans avseende reskontraadministration och kundtjänst till Telia Company upphör från och med den 1 oktober 2020.

Intäkterna från leveransen av reskontraadministration och kundtjänst till Telia Company har uppgått till 13 % av Legres totala intäkter under de senaste 12 månaderna.

Sergels bedömning är att upp emot 70 personer kommer att beröras av varslet, men hur många som på sikt kommer att sluta är i dagsläget oklart. Denna förändring påverkar inte Sergels övriga leveranser av inkassotjänster, kreditinformation, betal- och meddelandetjänster samt köp av fordringar.

- Vi kommer att göra vad vi kan för att stödja de medarbetare som omfattas av varslet, samtidigt som vi fokuserar på att öka tillväxten inom övriga affärsområden, säger Isak Åsbrink, vd i Legres.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2020 kl.13.10.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 420 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt SMS- och meddelandetjänster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Isak Åsbrink (CEO), tel: +46 70 444 00 47, e-mail: isak.asbrink@sergel.com