Legres publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för det tredje kvartalet 2018. Nettoomsättningen uppgick till 213,1 mkr (199,5 mkr, Q2). Rörelseresultatet, som påverkades av engångskostnader på 11,3 mkr, uppgick till 23,4 mkr (58,9 mkr, Q2).

Sammanfattning tredje kvartalet 2018 jämfört med andra kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 213,1 mkr (199,5 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till 23,4 mkr (58,9 mkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till 7,5 mkr (33,0 mkr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,9 mkr (-3,4 mkr)

Väsentliga händelser under rapporteringsperioden

  • Isak Åsbrink utsågs till ny VD och efterträder därmed tillförordnad VD Charlotte Strandberg. Isak tillträdde sin tjänst i oktober.
  • Tiina Salum-Dömstedt utsågs till ny CFO och efterträder därmed tillförordnad CFO Per Örtlund. Tiina tillträdde sin tjänst i september.
  • Sergel Kredittjänster AB genomförde i juli och augusti delinlösen hos Alecta av bolagets pensionsskuld. Detta innebar att stor del av pensionsskulden i balansräkningen ersatts genom köp av försäkring hos Alecta avseende historiskt pensionsintjänande. Lösenbeloppet uppgick till totalt 116,8 mkr.

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 29 november 2018 kl. 15.00.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden som förvärvades av Marginalen Group i juni 2017. Koncernen har cirka 350 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och clearinghousetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Per Örtlund, styrelseledamot, +46 73 381 8880, per.ortlund@marginalen.se