Legres publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2024

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för det första kvartalet 2024. Nettoomsättningen uppgår till 172,0 mkr (176,3 mkr, Q1 2023) medan rörelseresultatet uppgår till 15,7 mkr (16,2).

- Trots ett tufft marknadsläge under det första kvartalet har vi en stabil utveckling och vi arbetar vidare enligt vår strategi. I linje med denna insourcade vi viktiga delar av IT-driften vilket både sänker våra kostnader framöver och säkrar värdefull kompetens internt. Vidare fortsatte vi att automatisera driften av verksamheten samt påbörjade lanseringen av Connect på övriga nordiska marknader. Sammantaget står vi väl rustade för framtiden med en verksamhet som utvecklas för varje kvartal, säger Klaus Reimer, vd för Legres.

JANUARI – MARS 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 172,0 (176,3)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 15,7 (16,2)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -10,6 (-1,0)
  • Totalresultatet uppgick till MSEK -1,2 (-5,7)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 12,5 (12,9)

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 28 maj kl.14.30.

 

Fakta om Legres AB (publ)
Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har 259 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

 

För ytterligare information kontakta:
Klaus Reimer vd, +45 40 99 55 25, klaus.reimer@sergel.com