Legres AB (publ) publicerar en bolagspresentation och arrangerar investerarmöten

Legres AB (publ) (”Bolaget”) har idag publicerat en bolagspresentation och arrangerar investerarmöten.

Bolagspresentationen är publicerad på Bolagets hemsida: www.sergel.com/investor-relations. Presentationen innefattar bland annat en verksamhetsuppdatering och information som Bolaget bedömer som relevant för Bolagets nuvarande investerare och marknaden, inklusive information som efterfrågats av Bolagets nuvarande investerare och marknaden gällande status på omförhandling av två kontrakt vars kontraktsvärde uppgick till cirka SEK 100 miljoner under 2021.

Vid intresse att delta på Bolagets investerarmöten, med start den 10 maj 2022, vänligen kontakta ABG Sundal Collier AB via telefonnummer: +46 (0) 8 566 286 40 eller via mail: dcm-syndicate@abgsc.se.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 330 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:

Klaus Reimer vd, +45 40 99 55 25, klaus.reimer@sergel.com