Legres AB (publ) publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2018

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars 2018. Omsättningen under kvartalet uppgick till 192,7 mkr (194,8 mkr kv 4 2017) och rörelseresultatet till 15,7 mkr (6,3 mkr).

- Vi har en mycket positiv utveckling i affärsverksamheten, vilket gör att vi ser goda förutsättningar för att ytterligare öka affärsvolymerna framöver. Vi ser även hur organisationen har stärkts i samband med att vi har tagit över centrala funktioner från Sergels förra ägare Telia, säger Charlotte Strandberg, VD i Legres AB.

SAMMANFATTNING FÖRSTA KVARTALET 2018

  • Nettoomsättningen var i linje med föregående kvartal och uppgick till 192,7 mkr (194,8)
  • EBITDA steg med 21% till 27,3 mkr (22,5)
  • Periodens rörelseresultat steg till 15,7 mkr (6,3)
  • Räntetäckningsgraden pro forma uppgick till 3,5x (3,6x)
  • Periodens kassaflöde var 43,8 mkr (47,6)
  • Likvida medel vid perioden slut uppgick till 335,4 mkr (297,8)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 30 maj 2018 kl. 16.30.

Fakta om Legres AB (publ)
Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden som förvärvades av Marginalen Group i juni 2017. Koncernen har cirka 350 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och clearinghousetjänster.

Delårsrapporten är tillgänglig på www.sergel.com. För ytterligare information kontakta:
Charlotte Strandberg, CEO, +46 70 211 4560, charlotte.strandberg@marginalen.se
Per Örtlund, t.f. CFO, + 46 73 381 8880, per.ortlund@marginalen.se