Legres publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. Nettoomsättningen uppgår till 170,2 mkr (162,3 mkr, Q3 2022) medan rörelseresultatet uppgår till 16,5 mkr (16,7). 

- Det känns mycket tillfredställande att i rådande marknadsläge kunna visa tillväxt på samtliga marknader och inom samtliga tjänster. Ett starkt lokalt fokus i kombination med vår nordiska strategi ska skapa synergier och göra det än mer rationellt för kunder med nordisk affär att välja Sergel som partner, säger Klaus Reimer, vd för Legres. 

JULI - SEPTEMBER 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 170,2 (162,3)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 16,5 (16,7)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -10,1 (-1,1)
  • Totalresultatet uppgick till MSEK -12,7 (8,6)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -6,0 (-8,2) 

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 28 november kl 10.30. 

Fakta om Legres AB (publ) Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har 282 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster. 

För ytterligare information kontakta: Klaus Reimer vd, +45 40 99 55 25, klaus.reimer@sergel.com