Legres publicerar bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2018

Legres AB (publ) har idag publicerat bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2018. Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökar till 222,1 mkr (213,1 mkr, Q3). Rörelseresultatet ökar till 38,9 mkr (23,4 mkr Q3).

Legres AB (publ) har idag publicerat bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2018. Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökar till 222,1 mkr (213,1 mkr, Q3). Rörelseresultatet ökar till 38,9 mkr (23,4 mkr Q3).

- Det är mycket glädjande att vi ökar såväl omsättning som resultat samtidigt som vi genomför ett stort förändringsarbete där vi uppgraderar vår IT-plattform och lägger en ny nordisk strategi för Sergel, säger Isak åsbrink, vd på Legres.

Sammanfattning fjärde kvartalet 2018 jämfört med tredje kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 220,1 mkr (213,1 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till 38,9 mkr (23,4 mkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till 16,6 mkr (7,5 mkr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,8 mkr (7,9 mkr)

Sammanfattning januari – december 2018 jämfört med januari – december 2017 (6 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 825,4 mkr (363,2 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till 136,9 mkr (32,7 mkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till 57,6 mkr (0,0 mkr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,7 mkr (22,2 mkr)

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 17.00.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 350 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt SMS- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Tiina Domstedt, CFO +46 70 343 05 08, tiina.domstedt@sergel.com