Legres AB (publ) publicerar årsredovisning 2019

Legres årsredovisning, som även innehåller en hållbarhetsredovisning, finns nu tillgänglig på sergel.com/investor-relations/

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 420 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt betal- och meddelandetjänster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Isak Åsbrink (CEO), tel: +46 70 444 00 47, e-mail:
isak.asbrink@sergel.com