Legres emitterar ett obligationslån om 550 Mkr

Legres AB (publ) (”Bolaget”) meddelar i dag att bolaget emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om totalt 550 Mkr. Obligationslånet har en löptid om 3 år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 bps. Investerarintresset för obligationslånet var mycket stort och emissionen övertecknades och obligationslånet utökades därmed till 550 Mkr från 500 Mkr.

Emissionslikviden kommer att användas för finansiering av förtidsinlösen av det utestående obligationslånet samt allmänna verksamhetsändamål.

– Vi är mycket nöjda över att marknaden visar ett starkt intresse för vår obligation. Det ger oss goda förutsättningar att fortsätta att etablera Sergel som en ledande nordisk aktör på CMS-marknaden (credit management services), säger Isak Åsbrink, vd på Legres.

SEB har varit Sole Bookrunner i samband med obligationsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Isak Åsbrink (CEO), tel: +46 70 444 00 47, e-mail: isak.asbrink@sergel.com
Tiina Dömstedt (CFO), tel: +46 70 343 05 08, e-mail: tiina.domstedt@sergel.com

Informationen är sådan som Legres AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni, 2019, kl 17.00.

Arrangörernas målmarknad är icke-professionella kunder, professionella kunder och jämbördiga motparter (alla distributionskanaler).

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 350 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt SMS- och meddelandetjänster.