Legres publicerar delårsrapport för första kvartalet 2019

Legres AB (publ) har idag publicerat delårsrapport för det första kvartalet 2019. Nettoomsättningen uppgår till 211,6 mkr (197,7 mkr, Q1 2018). Rörelseresultatet uppgår till 22,4 mkr (15,7 mkr Q1 2018).

-   Vi levererar en långsiktigt stabil tillväxt och ökar resultatet jämfört med motsvarande period förra året, samtidigt som vi lägger ner mycket resurser på att etablera oss som en nordisk aktör med ett harmoniserat erbjudande på samtliga marknader, säger Isak Åsbrink, vd på Legres.

SAMMANFATTNING: JANUARI – MARS 2019 JÄMFÖRT MED JANUARI - MARS 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 211,6 (192,7)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 22,4 (15,7)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 5,8 (0,4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 10,3 (43,8)

__________________________________________________________________________________

Den fullständiga rapporten finns på www.sergel.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Legres AB (publ) ska offentliggör enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 28 maj 2019 kl. 17.20.

Fakta om Legres AB (publ)

Legres AB (publ) är moderbolag för Sergelbolagen i Norden. Koncernen har cirka 350 medarbetare och består av Sergel Kredittjänster AB i Sverige, Sergel Oy i Finland, Sergel Norge AS och Sergel A/S i Danmark. Sergel erbjuder kredit-, inkasso- och reskontratjänster samt SMS- och meddelandetjänster.

För ytterligare information kontakta:
Tiina Salum-Dömstedt, CFO +46 70 343 05 08, tiina.domstedt@sergel.com